2020-03-26 11:33:42

Odluka o organizaciji rada Gimnazije „Matija MesiŠ“, Slavonski Brod za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovanje virusom SARS-CoV-2

Odluka o organizaciji rada Gimnazije „Matija MesiŠ“, Slavonski Brod za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovanje virusom SARS-CoV-2 nalazi se u prilogu.


Gimnazija "Matija MesiŠ" Slavonski Brod