2019-12-04 12:21:13

Distribucija videosadržaja „ Kako zaštititi djecu na internetu ”

U cilju edukacije roditelja i djece, HAKOM (Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti) je priredio video o zaštiti djece na Internetu koji je dostupan na sljedećoj poveznici - Kako zaštititi djecu na Internetu? čija je glavna namjena upućivanje djece o prihvatljivom i odgovornom komuniciranju na Internetu te stvaranju odnosa povjerenja u kojem se djeca odraslima uvijek mogu obratiti ako se zbog korištenja Interneta osjećaju nelagodno, ustrašeno ili ugroženo. Brošura „ Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona ” dostupna je na http://bit.ly/HAKOM4


Gimnazija "Matija Mesić" Slavonski Brod